Obniżenie stawek dla radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że 27 października 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667). Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe – ale tylko do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

W sprawach z wyboru obniżeniu ulegną opłaty za czynności radców prawnych. W sprawach, w których oblicza się je wg wartości przedmiotu sporu, stawki ulegają obniżeniu o 1/4. Na przykład przy wartości przedmiotu sporu 5 tys. - 10 tys. Zł-  stawka będzie zmieniona z 2400 zł do 1800 zł, a przy sporze o 50 tys. - 200 tys. zł - z 7200 zł do 5400 zł. Nowością jest wprowadzenie dwóch nowych progów obliczania opłaty – przy wartości przedmiotu sporu powyżej 2 mln zł (stawka 15 tys. zł) i 5 mln zł (stawka 25 tys. zł). Zmiany dotyczą także innych kategorii spraw. Na przykład o połowę została obniżona opłata w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, itd., a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego – z 360 zł na 180 zł. W sprawach ze skargi na czynności komornika – ze 240 zł stawka jest zmieniona na 80 zł, a przy opróżnieniu lokalu z 480 zł na 240 zł.

 

Obniżeniu ulegną także stawki opłat za czynności radców prawnych w sprawach prowadzonych z urzędu - w których oblicza się je wg wartości przedmiotu sporu. W tym wypadku również obowiązują nowe progi: przy wartości przedmiotu sporu powyżej 2 mln zł (stawka 10 tys. zł) i 5 mln zł (stawka 16,6 tys. zł). Obniżki dotyczą też innych kategorii spraw. W wypadku „urzędówek” nastąpi powrót do zasad wynagradzania sprzed 1.01.2016 r., tzn. będą to stawki minimalne, które sąd będzie mógł podwyższyć do 150% uwzględniając nakład pracy radcy, zawiłość sprawy, etc., a nie stawki maksymalne jak w rozporządzeniu obowiązującym od 2016 r. Wynika to z podpisanego 3 października 2016 r. przez Ministra Sprawiedliwości nowego rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (zastąpi dotychczasowe), ale nie zostało ono jeszcze opublikowane w Dz.U., więc nie jest jeszcze znana dokłada data jego wejścia w życie. Także w tym przypadku do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektów wskazanych Rozporządzeń nie została przez Ministerstwo uwzględniona.