O STOWARZYSZENIU ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO SŁÓW KILKA

(Autor zdjęcia Piotr Topolski)

     

 

    W dniu 4 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z udziałem dr hab. Agnieszki Liszewskiej  prof. UŁ,  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz wybrano organy - Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Celami Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, są: budowanie więzów solidarności koleżeńskiej absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ, promowanie absolwentów Wydziału  oraz wszechstronne wspieranie Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

      Inicjatorami utworzenia Stowarzyszenia, a historycznie rzecz ujmując – reaktywowania po kilkunastoletniej przerwie, byli pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UŁ w osobach dr Anny Barańskiej, starszego wykładowcy w Katedrze Postępowania Cywilnego I, radcy prawnego; dr hab. Aleksandra Kappesa, profesora UŁ w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, adwokata; dr Zbigniewa Świderskiego, starszego wykładowcy w Katedrze Prawa Cywilnego, Wicedziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ, radcy prawnego.

Członkami – założycielami Stowarzyszenia, obok wyżej wymienionych, zostali: prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz – Petrykowska, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. dr hab. Małgorzata Pyziak – Szafnicka, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Zbigniew Góral, prof. dr hab. Witold Kulesza, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ, dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, dr Ewa Kulesza, dr Rafał Majda, Kanclerz UŁ, radca prawny, dr Wojciech Robaczyński, SSO Grażyna Młynarska – Wróblewska, SSR Agnieszka Walter, adwokat Jarosław Zdzisław Szymański, radca prawny Andrzej Domański, radca prawny Dariusz Gierszon, radca prawny Czesława Kołuda, radca prawny Anna Maziarz, radca prawny Ewa Pawłowska, radca prawny Jolanta Potocka, radca prawny Ewa Stompor – Nowicka, radca prawny Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz, radca prawny Paweł Juliusz Walter, radca prawny Jacek Wawrzynkiewicz, radca prawny Włodzimierz Wolniak, radca prawny Marek Woźniak, radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki, notariusz Grażyna Szymańska oraz Katarzyna Gierszon.      

    Podczas zebrania założycielskiego wybrano 5 – osobowy Zarząd Stowarzyszenia w skład którego, po ukonstytuowaniu się weszli, jako pełniący następujące funkcje: radca prawny Czesława Kołuda – Prezes, SSR Agnieszka Walter – Wiceprezes, dr Zbigniew Świderski – Wiceprezes, notariusz Grażyna Szymańska – Skarbnik, dr Anna Barańska – Sekretarz.

    Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: dr Ewa Kulesza, SSO Grażyna Młynarska – Wróblewska, radca prawny Włodzimierz Wolniak.

Serdecznie zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia i włączenia się w jego prace, wyrażając zarazem nadzieję i przekonanie, że będzie to nowe miejsce aktywności Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

                                                          Czesława Kołuda i Grzegorz Wyszogrodzki