Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu udostępniami szczegółową informację dotyczącą składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2020 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zmianami) wraz ze wzorem deklaracji.