Nieodpłatna pomoc prawna Łódź

Nieodpłatna pomoc prawna Łódź

W dniu 12 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się spotkanie w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotem dyskusji były doświadczenia płynące z realizacji zadań ustawowych w 2017 r. oraz założenia organizacyjne na rok 2018. Poruszano także kwestie związane z projektowanymi zmianami ustawy w tym rozszerzeniem zadań radców i adwokatów o mediacje. W wyniku spotkania ustalono, że w 2018 roku sposób świadczenia pomocy w Łodzi pozostanie co do zasady niezmienionym, jeśli chodzi o sposób jej świadczenia, lokalizacje i wspólne jej udzielanie z adwokatami we wszystkich ustalonych lokalizacjach. Na spotkaniu ze strony Miasta padły sugestie, w ślad za zmianami ustawy oraz przyjętymi podobnymi rozwiązaniami w Gdańsku co do utworzenia punktów o charakterze specjalistycznym (ustawa wprowadza taką możliwość) w roku 2019. OIRP w Łodzi podobnie jak przedstawiciel łódzkiej ORA  wskazywali, iż każdy radca jak i adwokat przygotowany jest do udzielania pomocy w pełnym zakresie a zagadnienia, których dotyczy pomoc są zagadnieniami niedotyczącymi niszowych dziedzin praktyki prawniczej. W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Miasta Łodzi Barbara Mrozowska-Nieradko, Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej Paweł Sidowski oraz niej podpisany.
 

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi
r. pr. Krzysztof Wójcik