Zostań mediatorem - mediacje podstawowe (termin szkolenia : 18,19,20 listopada, 2,3,4 grudnia 2022 r.)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie mediacji podstawowych organizowanym przez Ośrodek Mediacji przy OIRP Bydgoszcz w terminie 18,19,20 listopada, 2,3,4 grudnia 2022 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji; pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji; nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Zapisy na szkolenie „Zostań mediatorem” trwają do 14.11.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-mediacje-podstawowe/