Zaproszenie otwarte Prezesa KRRP na cykl spotkań online - konsultacje

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, zapraszamy do udziału w planowanym cyklu spotkań online w ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Cykl ten – obok prac grup roboczych i debat realizowanych w ramach działalności organów samorządu – stanowić będzie jedno z forów dyskusji wewnątrzśrodowiskowej na tematy fundamentalne dla samorządu radców prawnych.

Co środę, w terminach 11, 18, 25 maja oraz 1 i 8 czerwca, w godzinach przedpołudniowych wraz z ekspertami prowadzona będzie dyskusja w sprawach:

  • promocji usług prawnych, pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi relacji oraz komunikacji radców prawnych z otoczeniem;
  • niezależności radcy prawnego, tajemnicy zawodowej i unikania konfliktów interesów;
  • form wykonywania zawodu i wykorzystania nowych technologii w pracy radcy prawnego;
  • zaangażowania radców prawnych w działalność samorządu zawodowego;
  • zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu

Odrębna część spotkań poświęcona będzie odpowiedziom na pytania uczestników .

Spotkania będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych: radców prawnych, aplikantów radcowskich, osób wykonujących inne zawody prawnicze i obywateli.

Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnych komunikatach.