XII Forum Prawa Spółek „Nadzór i kontrola w spółkach handlowych”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XII Forum Prawa Spółek „Nadzór i kontrola w spółkach handlowych”, która odbędzie się 19 maja br. w formie hybrydowej.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa jest do dnia 17 maja 2023 roku za pośrednictwem formularza online lub na adres e-mail: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl

Uczestnictwo dla radców prawnych jest bezpłatne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie konferencji – godz. 9.30 – 9.50

Prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ

2. Referaty – godz. 9.50 – 12.25  

Nadzór i kontrola – prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski (Szkoła Główna Handlowa)

Uprawnienia nadzorcze i kontrolne wspólników handlowych spółek osobowych – prof. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki)

Nadzór i kontrola w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – prof. dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski)

Nadzór i kontrola w spółce akcyjnej – prof. dr hab. Marek Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Nadzór i kontrola w systemie monistycznym w prostej spółce akcyjnej – prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil (Uniwersytet Jagielloński)

Nadzór i kontrola w spółkach handlowych w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego – doc. dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski)

3. Przerwa – godz. 12.25 – 13.30 

4. Dyskusja otwarta – godz. 11.45 – 13.45  

Moderator dyskusji i podsumowanie – Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes (Uniwersytet Łódzki)

5. Zamknięcie XII Forum Prawa Spółek i zaproszenie na XIII Forum Prawa Spółek w  2024 roku – około godz. 14:00

Prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki)