Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje obecnie proces wyłonienia trzech kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Osoby zainteresowane kandydowaniem mogą przesyłać zgłoszenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub składać je osobiście w Biurze Podawczym MSZ w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uruchomiona została również specjalna strona internetowa z informacjami na ten temat: http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Pliki do pobrania