UNIQA - dodatkowa zniżka dla radców prawnych dla ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych (uzupełnienie informacji)

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu informacji o przyznanych przez ubezpieczyciela UNIQA kodach zniżkowych dla radców prawnych, które mają zastosowanie dla ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, pragniemy doprecyzować wcześniejszy komunikat dotyczący zasad udzielania zniżki. Potwierdzamy, iż zniżka, która została przyznana radcom prawnym wynosi 20%. Zniżka wyliczana jest od składki taryfowej. Zniżka nie łączy się z innymi dostępnymi zniżkami (jak np. z 15%. zniżką internetową).  Skorzystać ze zniżki można tylko i wyłącznie poprzez zawarcie ubezpieczenia dostępnego za pośrednictwem strony internetowej UNIQA https://www.uniqa.pl/. Uzyskanie jej poprzez call center czy inny kanał sprzedaży nie jest możliwe.