Szczepienia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w ramach ministerialnego programu szczepień przeciwko Covid-19

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, w ramach ministerialnego programu szczepień w zakładach pracy podjęła starania zorganizowania szczepień dla radców prawnych, ich współpracowników (w tym osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), dla aplikantów radcowskich, oraz pełnoletnich członków rodzin radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Szczepienia zostaną przeprowadzone w miesiącu maju (piątek lub sobota) w Szpitalu Św. Rodziny w Łodzi, ul. Wigury 19.

Dokładna data i godzina szczepienia zostanie Państwu podana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi drogą mailową.

Zorganizowanie szczepień dla naszej grupy zawodowej oraz rodzin i współpracowników Kancelarii uzależnione jest od zgromadzenia, co najmniej 300 osób chętnych do szczepienia.

Z tego względu uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szczepienia przez załączony poniżej do wiadomości link formularza.

https://ultracom.nazwa.pl/limesurvey/index.php/466458?lang=pl

Zwracamy uwagę, że załączony formularz umożliwia zgłoszenie radcy prawnego lub aplikanta wraz z członkami rodzin i współpracownikami, bądź zgłoszenie przez radcę prawnego (aplikanta) wyłącznie członków rodzin i współpracowników (co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy osoba zgłaszająca jest już zaszczepiona).

Załączony formularz przewiduje możliwość wskazania przez Państwa preferowanej szczepionki. W oparciu o Państwa preferencje Szpital św. Rodziny podejmie starania, aby zaszczepić członków naszego samorządu szczepionką najczęściej wskazywaną, co nie oznacza jednak, że preferowany przez Państwa rodzaj szczepionki zostanie zapewniony (wybór szczepionki w znacznej mierze będzie zależał od dostępności w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych).

Informujemy, że samo wypełnienie formularza nie powoduje utraty terminu szczepienia, na który zapialiście się Państwo indywidulanie w powszechnym systemie szczepień.
Jeżeli uprzednio indywidualnie umówiony termin wypada później niż data, która zostanie wyznaczona do przeprowadzenia szczepienia w ramach niniejszego programu, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (co nastąpi najprawdopodobniej w dniu przystąpienia do szczepienia).

Formularz należy wypełnić najpóźniej, do dnia 9 maja 2021 r. (niedziela)

W przypadku niezebrania się wymaganej liczby 300 osób, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi poinformuje Państwa o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej w dniu
10 maja 2021r.   

        Dziekan Rady

  Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Łodzi

       Robert Czapnik