Prezydium KRRP wyraziło poparcie dla listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak

Informujemy, iż Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło decyzję o poparciu listu otwartego w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak będący wyrazem zaniepokojenia sytuacją na Białorusi i wezwaniem do uwolnienia zatrzymanych prawników. Dokument podpisało ponad 70 organizacji pozarządowych i prawniczych z ponad 20 krajów na świecie. Podpisy pod dokumentem składać mogą także osoby indywidualne. Treść listu przekazuję w załączeniu. Informacja ta została również opublikowana na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: https://kirp.pl/prezydium-krrp-wyrazilo-poparcie-dla-listu-otwartego-w-zwiazku-z-zatrzymaniem-bialoruskich-prawnikow-ilyi-salei-i-maksima-znak/

Jednocześnie informujemy, że Komitet ds. praw człowieka Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE przekazał także inny apel w formie elektronicznej w tej samej sprawie, który mogą podpisać wszystkie zainteresowane osoby: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6StwYBDEJvfuaanJFd5LnNkOKWY59YTLyr6wF5QdDGjB5g/viewform