POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 4 MAJA 2022

1/ Magdalena Kubicka wpis na listę radców prawnych

2/  r.pr. Piotr Mikołajczyk skreślony z listy radców prawnych na podstawie art. 29 pkt 1 ,

3/  r. pr. Zbigniew Radczak skreślony z listy radców prawnych na podstawie art. 29 pkt 5,

4/ r. pr. Adam Muszel skreślony z listy radców prawnych na podstawie art. 29 pkt 5,