POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 31 STYCZNIA 2023 R

Róża Wijata ŁD-2862 – wpis na listę radców prawnych
Adam Gadomski ŁD-2863 – wpis na listę radców prawnych
Agnieszka Stefańska-Pieczara ŁD-2864 – wpis na listę radców prawnych
Zuzanna Płoska  ŁD-2865 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi
Wojciech Osiecki ŁD-M-1134 – skreślenie z listy radców prawnych
Zuzanna Górna ŁD-M-1341 – skreślenie z listy radców prawnych
Anna Osiewała-Stasiak ŁD-2528 – skreślenie z listy radców prawnych
Zofia Bartos-Latosińska ŁD-M-5 – skreślenie z listy radców prawnych
Magdalena Zatoń ŁD-2429 – usunięcie wpisu w zw. z przeniesieniem wpisu
Marta Balcerzak ŁD-2292 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Mateusz Budziarek ŁD-2777 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Michał Chmielewski APL-ŁD-190010 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Katarzyna Strulak APL-ŁD-180074 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Magdalena Witek APL-ŁD-200052 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Małgorzata Wyczółkowska APL-ŁD-200057 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Jakub Zych APL-ŁD-210050 – skreślenie z listy aplikantów radcowskich
Cezary Izdebski APL-ŁD-230001 – przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi