POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 25 czerwca 2021

Przemysław Kaczmarek – usunięcie wpisu z listy radców prawnych