POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 2 LISTOPADA 2022 R

Agata Ziemba ŁD-1971– skreślenie z listy radców prawnych