POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 19 lutego 2021

Katarzyna Werner – wpis na listę radców prawnych

Małgorzata Książek – wpis na listę radców prawnych

dr Krzysztof Nawrocki – wpis na listę radców prawnych

Edyta Sar – uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Monika Michalska-Marciniak – skreślenie z listy radców prawnych

Ewa Tobiasz – skreślenie z listy radców prawnych

Jan Czarniecki – skreślenie z listy radców prawnych

Katarzyna Marasiak-Kłosińska – usunięcie wpisu z listy radców prawnych