POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 1 MARCA 2023 R

Kinga Majsiak-Pomorska – skreślenie z listy radców prawnych
Halina Kozik-Kuśmirek – skreślenie z listy radców prawnych
Katarzyna Pośpiech-Białas – usunięcie wpisu
Karolina Kuźnik – skreślenie z listy aplikantów radcowskich