POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 1 czerwca 2021

Sylwester Pogoda– uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego