Plany zajęć dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2022 (semestr 1)

Poniżej prezentujemy plany zajęć na semestr 1 dla aplikantów radcowskich I, II i III roku w roku szkoleniowym 2022.