Plan zajęć dla aplikantów II roku aplikacji - aktualizacja (semestr 1)

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla aplikantów radcowskich II roku w semestrze 1 roku szkoleniowego 2023.