Ogłoszenie o szkoleniu wyjazdowym - 19-21.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-21 października 2018  r.  organizowane jest szkolenie wyjazdowe w Centrum Konferencyjno- Wypoczynkowym  Pałac i Folwark Łochów ul. M. Konopnickiej 1 i 10, 07-130 Łochów. Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl  .

Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.
Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 600 zł. Kwotę tę prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi w ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta : 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 19-21 października 2018 r.  

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel: (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 5 października 2018 r.    

Mając na względzie warunki umowy zawartej z hotelem informujemy, że rezygnacja z  uczestnictwa w szkoleniu po  dniu 5 października 2018 r. wiąże się z brakiem  możliwości zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie lub koniecznością znalezienia osoby na swoje miejsce.

Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny w załączniku.

Pliki do pobrania