Lista kandydatów na pełnomocników z urzędu w sprawach dotyczących przyjęcia/zatrzymania w szpitalu psychiatrycznym wbrew woli pacjenta

Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do ustaleń poczynionych przez Rzecznika Praw Pacjenta z Krajową Izbą Radców Prawnych, w porozumieniu z okręgowymi izbami radców prawnych tworzone będą odrębne listy kandydatów na pełnomocników z urzędu w sprawach dotyczących przyjęcia/zatrzymania w szpitalu psychiatrycznym wbrew woli pacjenta.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zainteresowanych umieszczeniem na przedmiotowej liście prowadzonej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, o pisemne zgłoszenia do Pani Beaty Gierach w Biurze Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi: beata.gierach@oirplodz.pl lub na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź.