KOMUNIKAT DOTYCZĄCY HARMONOGRAMU KOLOKWIÓW

Informujemy o terminach kolokwiów:
26 listopada 2020 r. Prawo gospodarcze (kolokwium ustne) II rok – II termin od godz. 16.30
2 grudnia 2020 r. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego, organizacja i funkcjonowanie samorządu (kolokwium ustne) III rok – termin dodatkowy od godz. 14.00
2 grudnia 2020 r. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (kolokwium ustne) I rok – termin dodatkowy od godz. 14.00
7 grudnia 2020 r. Postępowanie administracyjne (kolokwium pisemne) III rok – II termin godz. 9.00 – 13.00
8 grudnia 2020 r. Prawo rodzinne i opiekuńcze (kolokwium pisemne) II rok – termin dodatkowy godz. 9.00 – 13.00
8 grudnia 2020 r. Prawo cywilne (kolokwium pisemne) I rok – II termin godz. 9.00 – 13.00

Wszystkie kolokwia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Zasady na jakich odbywają się kolokwia wynikają z regulaminów zamieszczonych w ramach niniejszej informacji oraz dostępnych dodatkowo w zakładce Regulaminy i akty prawne.

Osoby chcące przystąpić do kolokwium w trybie zdalnym, które przystępują do kolokwium po raz pierwszy proszone są o przesłanie oświadczenia (przekopiowanie treści pliku – zgoda na nagrywanie) niezwłocznie na adres mailowy: zgodarodo@oirplodz.pl. Oświadczenie nie musi zostać wydrukowane i zeskanowane. Wystarczająca jest forma mailowa bez własnoręcznego podpisu. 

Aplikanci, którzy z uwagi na brak możliwości technicznych, tj. brak  własnego urządzenia (telefonu, tabletu lub drugiego komputera) pozwalającego na rejestrację przebiegu kolokwium, nie są w stanie zdawać kolokwium z trybie zdalnym, proszeni są o niezwłoczny bezpośredni kontakt z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów r.pr. Aleksandrą Kudrzycką pod numerem telefonu  693 80 69 12.