Komunikat dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

Poniżej przedstawiamy zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych w OIRP w Łodzi w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.