Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku przystępujących do kolokwium pisemnego z KRO w dniu 14 lipca 2020 r

Informujemy, że aplikanci przystępujący do kolokwium z KRO w dniu 14 lipca 2020 r. mają obowiązek stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali wykładowej w Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 o godz. 9.00. Listę obecności należy podpisać własnym długopisem.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.