Komunikat dla aplikantów II roku - terminy kolokwiów 2020 z Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2020 dla aplikantów II roku z Prawa rodzinnego i opiekuńczego.

30 marca 2020 r. Prawo rodzinne i opiekuńcze I termin (kolokwium pisemne)

27 kwietnia 2020 r. Prawo rodzinne i opiekuńcze II termin (kolokwium pisemne)

Kolokwium w I terminie odbędzie się w Expo-Łódź przy al. Politechniki 4, w Sali na poziomie 2.

O godzinie rozpoczęcia kolokwium poinformujemy odrębnym komunikatem.