KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW II ROKU - KOLOKWIUM Z PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Informujemy, że pisemne kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00. Kolokwium zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.