Kasy fiskalne on-line – cel wprowadzenia oraz obowiązek stosowania kas on-line przez radców prawnych – szkolenie on-line

Zapraszamy na szkolenie on-line, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r.  w godzinach 17.00-18.00 pt. „Kasy fiskalne on-line, cel wprowadzenia kas on-line, zagadnienia praktyczne oraz prawa i obowiązki podatników” dotyczące zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania przez radców prawnych kas fiskalnych on-line nie później niż z dniem 1 lipca 2021 r. Szkolenie ukierunkowane będzie na zagadnienia praktyczne związane z zasadami stosowania nowych kas, w szczególności omówione będą:

 1. cel wprowadzenia kas-online,
 2. stała łączność kas z Centralnym Repozytorium Kas (CRK),
 3. zakres i bezpieczeństwo danych przesyłanych z kas do CRK,
 4. nowe rodzaje rejestrowanych dokumentów, w tym paragony zaliczkowe,
 5. dostęp Administracji Skarbowej do danych przesyłanych z kas,
 6. prawo do uzyskania ulgi 700 zł za wymianę kasy,
 7. planowane zmiany prawne związane z kasami on-line – w tym wprowadzenie możliwości emisji e-paragonów oraz ich wysyłania do klientów,
 8. zasady obsługi serwisowej nowych kas, w tym związane z obowiązkiem korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis, widniejącego w wykazie serwisantów publikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF,
 9. zasady poddawania kas przeglądom technicznym oraz wprowadzonej w Ustawie VAT karze pieniężnej nakładanej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku,
 10. zasady związane z obowiązkiem zwrotu ulgi w przypadku braku utrzymania stałej łączności kasy on-line z CRK lub braku wykonania przeglądu technicznego,
 11. czy radca prawny może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej,
 12. inne, istotne z punktu widzenia radcy prawnego, informacje.

Ponadto, prowadzący odpowiedzą na pytania uczestników zadane podczas szkolenia.

Prosimy o dokonanie rejestracji do szkolenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://oirplodz.clickmeeting.com/kasy-fiskalne-on-line-cel-wprowadzenia-oraz-obowiazek-stosowania-kas-on-line-przez-radcow-prawnych/register?_ga=2.176417958.2027317645.1613390626-117114084.1601549761

Szkolenie poprowadzą:

Anna Klimczak – starszy ekspert skarbowy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź Górna, koordynator CEKR (Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących) / CEKR II (Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących – nowe kasy fiskalne on-line) przy Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

Marcin Monkiewicz – prezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, pomysłodawca i współzałożyciel organizacji, od 2016 r. brał aktywny udział w konsultacjach społecznych wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych on-line, w tym w Ministerstwie Rozwoju oraz w Ministerstwie Finansów. Po wprowadzeniu kas fiskalnych on-line do obrotu gospodarczego 1 maja 2019 r. przeprowadził cykl szkoleń w zakresie kas-online na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dla pracowników Urzędów Skarbowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dla podatników i pracowników biur rachunkowych zaproszonych przez Olszyński Urząd Skarbowy. Współprowadzący wraz z prof. Witoldem Modzelewskim konferencję w zakresie kas rejestrujących. Posiada doświadczenie związane z branżą fiskalną od 1998 r.

Sylwester Kopertowski – wiceprezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, współzałożyciel organizacji, od 2016 r. brał aktywny udział w konsultacjach społecznych wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych on-line, w tym w Ministerstwie Rozwoju oraz w Ministerstwie Finansów. Po wprowadzeniu kas fiskalnych on-line do obrotu gospodarczego 1 maja 2019 r. przeprowadził cykl szkoleń w zakresie kas-online m.in. w:
– Izbie Skarbowej w Łodzi dla pracowników Urzędów Skarbowych z całego województwa łódzkiego,
– Łódzkich Urzędach Skarbowych dla zaproszonych przez Urzędy przedsiębiorców,
– Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – oddział Łódzki,
– Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi,
– Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Posiada doświadczenie związane z branżą fiskalną od 1993 r.