Informacja Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi Aleksandry Grocholskiej-Jankowskiej dotycząca patronatu radcowskiego w 2022 roku

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

W imieniu naszej Rady zmuszona jestem poinformować, że w dniu 28 stycznia 2022 roku Rada podjęła uchwałę uchylającą dotychczasową uchwałę o wypłacie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji patrona aplikanta radcowskiego. Decyzja ta była podyktowana kilkoma czynnikami, zupełnie od nas niezależnymi. Po pierwsze, Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat nie podwyższa opłaty za aplikację, tymczasem z każdym rokiem liczba kandydatów na aplikację maleje. To powoduje, że i nam, ale i innym Izbom w kraju jest coraz trudniej pokryć koszty aplikacji z wnoszonych opłat. Dodatkowo zmiany, które wprowadził Nowy Ład od stycznia tego roku spowodowały konieczność wprowadzenia potrąceń składki zdrowotnej także w przypadku wynagrodzeń za patronaty, co powoduje, że kwota wynagrodzenia, po potrąceniu składek, miałaby wymiar zupełnie symboliczny. Z tych względów nasza Izba, jak i większość Izb w Polsce, zmuszona była podjąć decyzję o uchyleniu uchwały dotyczącej opłat.

Chciałabym w imieniu Rady i całej naszej społeczności podziękować Państwu bardzo serdecznie za trud i czas, który Państwo poświęcacie na pełnienie obowiązków Patronów. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo nadal wspierać Izbę w ich wychowaniu i edukacji, co jest bardzo cenne i za co, z góry, bardzo dziękujemy.  

Aleksandra Grocholska-Jankowska
Wicedziekan Rady OIRP

Pliki do pobrania