Informacja w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie  z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (t. j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 1504 z późn. zm.), proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na adres: Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14  lub mailowo na adres: oirp@oirplodz.pl pisemnej deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.

Pliki do pobrania