Informacja w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie  z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 z późn. zm.), proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na adres: Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14,  pisemnej deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.

Wzór deklaracji w załączeniu.

Pliki do pobrania