Fundacja Ukraina serdecznie zaprasza do udziału w charakterze prelegenta w konferencji ForUM: De Jure!

Tegoroczne ForUM jest już 4 odsłoną wydarzenia, które stało się platformą synergicznej współpracy ekspertów w zakresie polityki migracyjnej. W marcu br. roku organizowana jest odsłona prawnicza – ForUM: de Jure! , podczas której razem z ekspertami poruszymy najważniejsze kwestie związane z konstytucyjnymi prawami człowieka, prawem pracy oraz legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

Wydarzenie stanie się miejscem wymiany doświadczeń, networkingu, a także przedstawienia dotychczasowych sukcesów IPM ( Instytut Praw Migrantów ) w ciągu ostatnich 100 dni.

Instytut Praw Migrantów jest jednym z owoców działalności Fundacji Ukraina , który kompleksowo odpowiadającą na potrzeby migrantów i wdraża szereg działań, dzięki którym migranci poczują się pełnoprawną częścią społeczeństwa i będą postrzegani w taki sposób przez społeczeństwo przyjmujące.

Podsumowaniem wydarzenia stanie się biuletyn będący kompendium wiedzy, wniosków i postulatów wypracowanych przez uczestników. Instytut Praw Migrantów opracuje także petycję odnoszącą się do zagadnienie każdego z bloku ForUM, którą następnie wyślemy odpowiednich struktur państwowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznym ForUM.