BIELAŃSKIE KOLOKWIUM KARNISTYCZNE „ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Prawa Karnego UKSW w Warszawie w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat: „Środki zabezpieczające”. Konferencja odbędzie się 22 maja 2019 roku (środa) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku „Auditorium Maximum”.

Poniżej załączamy Zaproszenie skierowane do Państwa od Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr. hab. Marka Michalskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Termin rejestracji uczestników upływa 8 maja 2019 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do skorzystania z linku poniżej: http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów, prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.