Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy - szczegółowe informacje

Liczba obywateli Ukrainy przekraczających polską granicę cały czas rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uwzględniając powyższe informujemy, że od dnia 7 marca 2022 roku w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14 uruchomiony zostanie stały punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Radcowie prawni oraz Aplikanci radcowscy będą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy od poniedziałku do piątku w godzinach 16 – 18 lub innych, indywidualnie ustalonych. Prosimy o umawianie wizyt pod adresem: ukraina@oirplodz.pl  

Jednocześnie informujemy, iż Radcowie prawni oraz Aplikanci radcowscy łódzkiej izby świadczyć będą bezpłatną pomoc prawną również w ramach dyżurów w Fabryce Sztuki Art Inkubator w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3. 

W chwili publikacji powyższych informacji chęć świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej zgłosiło już ponad 60 Radców prawnych i Aplikantów radcowskich. Radcowie i Aplikanci wyrazili również gotowość do podejmowania funkcji kuratorów dla osób nieletnich, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Obecnie niezwykle ważna jest też możliwość płynnego porozumiewania się z przyjeżdżającymi obywatelami Ukrainy, dlatego zachęcamy wszystkie osoby posługujące się językiem ukraińskim do pomocy i kontaktu pod adresem: ukraina@oirplodz.pl