Aneks do Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026

Informujemy, że w dniu 12.07.2023 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. został zawarty Aneks do Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Aneks dostępny jest w załączeniu. 

Pełna treść Umowy Generalnej dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne informacje.