AKTUALNY HARMONOGRAM KOLOKWIÓW DLA I, II I III ROKU APLIKACJI

Aktualny harmonogram kolokwiów:

I rok

Postępowanie cywilne – 15 września 2020 r.

Prawo cywilne – 3 listopada 2020 r.

 

II rok

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 15 września 2020 r. (II termin)

Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 28 września 2020 r.

Prawo gospodarcze – 14 listopada 2020 r. (kolokwium w formie ustnej)

 

III rok

Zasady wykonywania zawodu, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 19 września 2020 r. (kolokwium w formie ustnej)

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 3 listopada 2020 r.