Mediation in the EU: language, law and practice

Zapraszamy do udziału seminarium pt. „Mediation in the EU: language, law and practice” (“Mediacja w UE: język, prawo i praktyka”), organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego ERA . Szczególny nacisk podczas tego spotkania zostanie położony na mediacje rodzinne. Seminarium odbędzie w terminie od 11 do 14 marca 2019 r. w Trewirze (Niemcy). Językiem wykładowym seminarium jest język angielski. Udział w seminarium wiąże się z opłatą 300 euro od osoby (uwzględniającą m.in. koszt zakwaterowania). 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci-cmg/seminarium-era-mediation-in-the-eu-language-law-and-practice/