Letnia szkoła Mini Summer School - Centrum Prawa Amerykańskiego na UW

W imieniu Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW zapraszamy Państwa do udziału w szkole letniej Mini Summer School na temat: The U.S. Justice System: Reshaping Access to Civil Justice in the Global Context.
 
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w Mini Summer School jest bezpłatny. 
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania zgłoszenia.
Prosimy przesyłać zgłoszenia na: cpa@wpia.uw.edu.pl wraz z oświadczeniem poniższej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia przez Centrum Prawa Amerykańskiego Mini Summer School: The U.S. justice system: reshaping access to civil justice in the global context, która odbędzie się w dniach 11,16, 16 lipca 2018r. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Zajęcia odbędą się w dniach: 11, 12 i 16 lipca 2018 w godz. 17:30 - 20-00 w  Auli A.2 przy ul. Lipowej 4 w Warszawie. 

Program Mini Summer School znajduje się w załączeniu.
 
Zapraszamy także do udziału w rocznym programie Centrum Prawa Amerykańskiego w roku akademickim 2017/18. Od dwudziestu lat Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzi program przeznaczony dla studentów prawa i absolwentów prawa, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat amerykańskiego systemu prawnego. Zajęcia, które są prowadzone przez wybitnych profesorów z partnerskich uniwersytetów amerykańskich obejmują między innymi takie dziedziny jak: prawo konstytucyjne, prawo kontraktów, prawo spółek, alternatywne metody rozwiązywania sporów, ochrona własności intelektualnej, prawo rodzinne czy przygotowywanie opinii prawnych. Obecnie trwa rekrutacja do programu na rok akademicki 2018/19. Więcej informacji: www.cpa.uw.edu.pl