Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017

Informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła X edycję konkursu ’’Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób  fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

  • świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
  • prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
  • udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
  • prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin zgłaszania  do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów radcowskich upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.

W załączeniu Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „ Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017”