Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XI edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XI edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”.

 

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2018 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Każda Rada Okręgowe Izby Radców Prawnych może zgłosić jednego kandydata. Termin przesyłania laureatów do KIRP upływa w dniu 11 lutego 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów radcowskich należy przesyłać do Okręgowych Izb Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, 90-324 Łódź w terminie  do dnia  18 stycznia 2019 r.

 

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych, który przedstawiamy w załączniku.