Konkursu Wiedzy o Prawie

Pismo Wiceprezesa KRRP Pana Leszka Korczaka w sprawie zawieszenia do odwołania V edycji Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie.