Kongres Prawników Polskich

Szanowni Państwo

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy

Członkowie samorządu radców prawnych

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że 20 maja br. w Katowicach, odbędzie się Kongres Prawników Polskich.

Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych.

Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości, o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych. Czas zapomnieć o dawnych urazach i walczyć o rzeczy najważniejsze.

Chciałbym, żeby Polacy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu.

Obecna rzeczywistość polityczno-społeczna i planowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości budzą uzasadnione obawy co do niezależnego funkcjonowania zawodów zaufania publicznego. Zmiany już wprowadzone i te planowane godzą w fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawa. Dlatego tak ważnym jest konsolidacja naszego środowiska, samych radców prawnych, ale też – szerzej – prawniczych zawodów zaufania publicznego. W sytuacji zagrożenia zarówno samorząd radców prawnych, jak i każdy z nas, indywidualnie winien stać na straży konstytucyjnego porządku prawnego, chroniąc nasz zawód jako zawód zaufania publicznego.

Liczę na Państwa udział w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach. Rejestracji można dokonać na stronie http://kongresprawnikow.info. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność rejestracji. Do zobaczenia w Katowicach !

 

 

Prezes                 

Krajowej Rady Radców Prawnych

Maciej Bobrowicz