Konferencja „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”