KOMUNKAT NR 3 W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNKAT NR 3
z dnia 24 marca 2020r.
W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Szanowni Państwo,
    w nawiązaniu do informacji zawartych w pkt 4) Komunikatu Nr 2 z dnia 17 marca 2020r. uprzejmie informujemy, że dostępne są następujące numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej do kontaktu Interesantów, Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich z Biurem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi:

Dział Aplikacji:
Justyna Sawa – nr tel. 882 712 136, adres e-mail: justyna.sawa@oirplodz.pl
Ewelina Urbańska – nr tel. 882 712 186, adres e-mail: ewelina.urbanska@oirplodz.pl
 
Dział Radców Prawnych:
Ewa Czupryna – nr tel. 666 343 877, adres e-mail: oirp@oirplodz.pl   
Ewa Kawczyńska – nr tel. 882 712 123, adres e-mail: ewa.kawczynska@oirplodz.pl
adres e-mail: oirp@oirplodz.pl

Dział Księgowości: 
Małgorzata Matusiak – nr tel. 882 712 179, adres e-mail: malgorzata.matusiak@oirplodz.pl 

Adres e-mail: oirp@oirplodz.pl jest adresem głównym poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

    Uprzejmie przypominamy, że Pracownicy Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi świadczą pracę zdalnie.


                            
Grzegorz Wyszogrodzki
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi