KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNKAT NR 2
z dnia 17 marca 2020r.

W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Szanowni Państwo,

w związku z kolejnymi zarażeniami koronawirusem COVID-19 w Polsce oraz coraz większym ryzkiem pojawienia się pierwszego przypadku na obszarze działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, mając na względzie bezpieczeństwo Interesantów, Radców Prawnych, Aplikantów Radcowskich oraz Pracowników Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podjęło następujące decyzje:

1)     ze skutkiem natychmiastowym, to jest od środy 11 marca 2020r. zawiesza do odwołania  zajęcia na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,

2)     ze skutkiem natychmiastowym, to jest od środy 11 marca 2020r. zawiesza do odwołania szkolenia dla radców prawnych,

3)     ze skutkiem natychmiastowym, to jest od środy 11 marca 2020r. zawiesza do odwołania zaplanowane spotkania, posiedzenia itp. wydarzenia w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, związane z jej działalnością,

4)     od  środy 18 marca 2020r. do odwołania dostęp Interesantów, Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 ograniczony zostaje tylko do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonów (adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi; aktualnie dostępny jest następujący numer telefonu: 666 343 877 ; inne numery telefonów do kontaktu podane zostaną w kolejnym komunikacie),

5)     Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi uprzejmie informuje, że dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w związku z koronawirusem COVID-19 podejmowane będą w zależności od rozwoju sytuacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na skronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

UWAGA: wprowadzone zmiany w porównaniu z Komunikatem Nr 1 zaznaczone zostały pogubioną czcionką.

                                                                                   Grzegorz Wyszogrodzki

                                                                                          Dziekan Rady

                                                                   Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi