KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ZEBRAŃ REJONOWYCH ORAZ ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

WYBORY DO ORGANÓW I NA FUNKCJE
W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W 2020 R.
KOMUNIKAT 
z dnia 24 marca 2020r.
W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ZEBRAŃ REJONOWYCH
ORAZ ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniu 23 marca 2020r. podjęła uchwałę na mocy której zmieniła terminy Zebrań Rejonowych oraz Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, ustalając, w miejsce dotychczasowych, następujące nowe terminy Zebrań oraz Zgromadzenia:

Zebranie Rejonowe Rejonu I – 15 czerwca 2020r.,
Zebranie Rejonowe Rejonu II – 16 czerwca 2020r.,
Zebranie Rejonowe Rejonu III – 17 czerwca 2020r.,
Zebranie Rejonowe Rejonu IV – 22 czerwca 2020r.
Zebranie Rejonowe Rejonu V – 23 czerwca 2020r.
Zebranie Rejonowe Rejonu VI – 25 czerwca 2020r.,
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze – 5 września 2020r.

Wyznaczone miejsca i godziny Zebrań oraz Zgromadzenia pozostają bez zmian.

O dalszych czynnościach i informacjach w sprawie wyborów będą Państwo zawiadamiani niezwłocznie, w drodze odrębnej korespondencji, z zastrzeżeniem czasowych ograniczeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
    
Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację uprzejmie prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

                            
Grzegorz Wyszogrodzki
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi