Komunikat w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2457) w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską informujemy, że odpłatność za rok szkoleniowy 2020 wynosi 5850 zł i winna być uiszczona jednorazowo do końca stycznia 2020 r. lub w ratach, według harmonogramu:

  • I rata w wysokości 1464 zł do ostatniego dnia roboczego stycznia,
  • II rata w wysokości 1462 zł do ostatniego dnia roboczego marca,
  • III rata w wysokości 1462 zł do ostatniego dnia roboczego czerwca,
  • IV rata w wysokości 1462 zł do ostatniego dnia roboczego września.