Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. (sobota) odbędą się zebrania rejonowe radców prawnych zamieszkałych w Łodzi oraz na terenie powiatów: łęczyckiego, łódzkiego wschodniego,  pabianickiego i zgierskiego:

o godz. 10.00 – zebranie Rejonu I radców prawnych, których nazwiska zaczynają się od litery
A do liter Kaj włącznie

o godz. 13.00 – zebranie Rejonu II radców prawnych, których nazwiska zaczynają się od liter
Kak do liter Pisz włącznie

o godz. 16.00 – zebranie Rejonu III radców prawnych, których nazwiska zaczynają się od liter
Pit do litery Ż włącznie.

 

W dniu 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie rejonowe dla radców prawnych Rejonu IV o godz. 16.30.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się zebranie rejonowe dla radców prawnych
Rejonu V o godz. 16.30.

W dniu 5 sierpnia 2020 r. (środa) odbędzie się zebranie rejonowe dla radców prawnych
Rejonu VI o godz. 16.30.

 

Radcowie prawni są uprawnieni do udziału wyłącznie w jednym zebraniu rejonowym, do którego zostali przypisani uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Łodzi (uchwała Nr 9/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2020 r. z późn. zm. – dostępna na stronie internetowej OIRP w Łodzi w zakładce WYBORY 2020).

Uczestnicy zebrań rejonowych, podczas przebywania na terenie OIRP w Łodzi w związku
z zebraniami rejonowymi oraz w innych miejscach, w których odbywają się zebrania rejonowe,
są zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek/przyłbic przyniesionych we własnym zakresie.

Osoby wchodzące na teren OIRP w Łodzi zobowiązane są ponadto do dezynfekcji rąk
z wykorzystaniem środków znajdujących się w korytarzu na parterze budynku, które zapewnia OIRP w Łodzi.

Po zakończeniu zebrania rejonowego uczestnicy zebrania proszeni są o opuszczenie budynku OIRP w Łodzi.