KOMUNIKAT Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych

K O M U N I K A T
Kapituły Funduszu Seniora  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2018 r.