Komunikat dotyczący egzaminu radcowskiego w 2020 roku

W dniu 20 stycznia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-r zostały opublikowane: dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi. Prosimy o zapoznanie z treścią informacji. W załączeniu przekazujemy Państwu dwa dokumenty: informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego. Wypełnione i podpisanie dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 3 marca 2020 roku.